Loading...
Home2018-11-20T20:05:41+00:00

WELKOM OP DE SITE VAN PEULIS

Deze site is volledig op vrijwillige basis tot stand gekomen.  Opmerkingen of suggesties kan u altijd kwijt via info@peulis.be

Zuidwestelijk gehucht van Putte dat tot de fusie van 1977 verspreid was over de gemeenten Putte, Rijmenam en Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Oppervlakte van 434 ha, en 1853 inwoners op 01.03.2018. Oorspronkelijk concentratie van bebouwing voornamelijk aan het kruispunt van de Oude Putsebaan, de Weynesbaan en de Peulisstraat; na de aanleg van de Mechelbaan en de oprichting van de kerk in noordelijke richting uitgebreid tot aan de Mechelbaan. Ondanks zijn eigenheid en het samenhorigheidsgevoel van de inwoners was Peulis tijdens het ancien régime een vrij dicht bevolkt gehucht op de uithoek van vier gemeenten (Bonheiden, Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Putte en Rijmenam). In 1883 werd, ter plaatse van de vroegere jongensschool, een eerste kapel gebouwd. De uiteindelijke, reeds lang gevraagde, oprichting van de parochie in 1891, werd gevolgd door de inplanting van een kerk naar ontwerp van L. Blomme van 1900-1901 op de hoek van de Peulisstraat en de Mechelbaan met ten oosten een, recent heraangelegd, kerkhof. Bebouwing voornamelijk uit de 20ste eeuw, hoofdzakelijk ten zuidoosten van de Mechelbaan waarvan het tracé circa 1990 gedeeltelijk verlegd werd. Langgerekte dorpskern aan de Peulisstraat met heterogene 20ste-eeuwse lintbebouwing en karakteristieke inplanting van een kerk, een pastorie, een school, een parochiecentrum, enkele dorpswinkels en een café. In het zuidoosten van het gehucht, op het zogenaamde “Molenveld” aanleg van een sociale woonwijk waarvan de oprichting door de maatschappij voor de huisvesting naar ontwerp van R. Lamonte, aan de gang was in 1995. Voorts verspreide eengezinswoningen uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Opvallende concentratie van bunkers, voornamelijk in het tuinbouwgebied ten noorden van de Mechelbaan, als antitankcentrum, evenals de zogenaamde “ijzeren muur”, een deel van de zogenaamde “K.W.-lijn”, een antitankhindernis vanaf 1939 aangelegd tussen Koningshooikt en Wavre als verbinding tussen de vestingen van Antwerpen en Namen. In Peulis staat de Grote Krankhoeve. In de middeleeuwen was zij eigendom van de Mechelse begijnen die er hun zieken verzorgden.

Een andere versie van het ontstaan van Peulis

Over de herkomst van deze naam bestaan verschillende versies. Zo wordt enerzijds gedacht aan een vervorming van de familienaam Poluus (14e-eeuwse inwoner) of Pee Lens, een inwoner van de 19e eeuw die in de Peulisstraat woonde. Anderzijds denkt men dat het afgeleid is van het woord paalt of peulte wat moeras of laag gelegen stuk grond betekent. Wat er ook van zij, ook deze naam heeft de nodige wijzigingen ondergaan, van Poeluus en Poelis tot het huidige Peulis.

De Peulisbossen.

De Peulisbossen is een heel vochtig gebied, waarvan één derde het hele jaar onder water staat.

Voor wie niet bang is van natte voeten is het gebied toegankelijk, behalve tijdens het broedseizoen (april-juni). Op verzoek worden er rondleidingen georganiseerd.

Tussen Peulis en Rijmenam vind je de Peulisbossen. De Peulisbossen zijn erg vochtig, ze vormen immers het overstromingsgebied van de Rehaegenbeek, waardoor de omliggende dorpen gespaard blijven van overstromingen. In het bos vind je enkele poelen en grachten en het bos is omzoomd door weilanden, doorweven met mooie houtkanten.

Het bos bestaat onder meer uit een oud eikenbestand met hakhoutbosjes van Amerikaanse eik en tamme kastanje. Vooral de vochtige plekken hebben een hoge natuurwaarde.

Doordat het een overstromingsgebied is, is er een bijzondere bodemvegetatie met liesgras, gele waterkers, beekpunge, watertorkruid en verschillende zeggesoorten. Merkwaardige plantensoorten die je er kan zien zijn zwarte zegge, ijle zegge, gele waterkers, ratelpopulier, bosviooltje, dalkruid, lelietje van dalen, sleedoorn, meidoorn en blauw glidkruid.

Ook tal van dieren vinden in de Peulisbossen en de omliggende weilanden met houtkanten een veilig leefgebied. Bijzondere dieren zijn ree, houtsnip, buizerd, bosuil, sperwer, Alpenwatersalamander en wintertaling. De schuwe houtsnip verschuilt zich in het bos, terwijl wintertaling en Alpenwatersalamander zich als vissen in het water voelen in de vele poelen en beken. Buizerd, bosuil en sperwer jagen er op hun prooi. En ook de havik brengt hier ieder jaar zijn nest jongen groot.

Peulis dorp

De laatste maanden zijn er in Peulis enkele handelaars verdwenen en enkele nieuwe bijgekomen.  Bakkerij Bartholomeus had besloten om met zijn handelszaak te stoppen.  In de plaats hiervan is wel Vera’s Delicatessen  gekomen.  Verder zijn er 2 cafés: In ‘t Witte Huis en het Paradijske.  Onze dorpskern heeft verder nog een Parochieschool… voor alle handelaars en verenigingen kan u  hier terecht.

This website uses cookies and third party services. Ok