Kinderen vinden het lastig om lang stil te zitten. Tussendoor wat bewegen is vaak een opluchting.

Dit kan op een zinvolle manier door taal- en rekenoefeningen om te zetten in een oefenvorm met beweging.

Doordat de kinderen bewegend leren, zijn ze meer gemotiveerd en geconcentreerd bezig.

Bij taal kunnen volgende aspecten zoals  letters leren, spelling en woordenschat aan bod komen.

Voor rekenen kunnen getalbegrippen, hoeveelheden, splitsen en automatiseren al bewegend geoefend worden.

Je kan de oefeningen toepassen bij een circuit of hoekenwerk en deze nemen een 15-tal minuten in beslag.

Veel plezier!

Ik heb het nog nooit gedaan,

maar ik denk dat ik het kan!

Pipi Langkous

1e graad
2e graad
3e graad