Uitbeelden

Aantal: 3 leerlingen

Benodigdheden:

kaartjes met tegengestelde woorden (dik – dun, groot – klein, …)

Spel: Tegengestelde woorden oefenen
 1. Leerling 1 en 2 nemen één kaartje en beelden samen de tegengestelde woorden uit.
 2. Leerling 3 probeert de twee woorden te raden.
 3. Bij een juist antwoord mag leerling 3 het kaartje houden.
 4. Wisselen van rol.
 5. Moeilijker: gebruik synoniemen i.p.v. tegengestelde woorden.

Tweeklank springen

Aantal: 3 leerlingen

Benodigdheden:
 • kaartjes met tweeklank woorden (vb. bouw, gauw, oud, …)
 • 2 kaartjes met een tweeklank (vb. ou en au)
Spel: Tweeklanken oefenen
 1. Leerling 1 en 2 staan tegenover elkaar.
 2. Op de grond liggen links en rechts 2 kaartjes met tweeklanken (vb. au en ou).
 3. Leerling 3 neemt een kaartje en leest het woord voor.
 4. Leerling 1 en 2 springen om het snelst naar links of rechts, dus naar de juiste tweeklank.
 5. Diegene die het eerst naar de juiste kant springt, mag het kaartje nemen = 1 punt.
 6. Wisselen van rol.
 7. Moeilijker: gebruik meerdere tweeklanken in het spel.

De wasdraad

Aantal: 3 leerlingen

Benodigdheden:
 • wasdraad en wasspelden
 • kaartjes met letters: dd, d of pp, p …
 • kaartjes met woorden (vb. paard, bed, pad, …)
 • correctiesleutel met woorden rond verenkelen en verdubbelen
Spel: verenkelen of verdubbelen
 1. Hang de verschillende letters aan de wasdraad
 2. Leerling 1 en 2 staan aan een lijn, enkele meters van de wasdraad.
 3. Leerling 3 neemt een kaartje en leest het woord voor en moet dit woord in het meervoud zeggen. (vb. pop >> poppen)
 4. Leerling 1 en 2 lopen naar de wasdraad en nemen het kaartje met de juiste letter(s) (vb. pp).
 5. 1 kaartje = 1 punt
 6. Wisselen van rol.
 7. Moeilijker: gebruik meerdere enkele en dubbele letters in het spel.

Lettersoep

Aantal: 3 leerlingen

Benodigdheden:
 • kaartjes met medeklinkers
 • kaartjes met klinkers
 • schrijfbord
Spel: woorden maken
 1. Leerling 1 en 2 nemen ieder 4 kaartjes uit het stapeltje medeklinkers en 2 kaartjes uit het stapeltje klinkers.
 2. Leerling 1 en 2 proberen met deze letters om het snelst een woord te maken.
 3. Leerling 3 schrijft de namen op het bord en plaats de punten hierbij.
 4. Punten: woord met 3 letters = 1 punt; woord met 4 letters = 2, enz.
 5. Leerling 1 en 2 herhalen het spel.
 6. Wisselen van rol na het maken van 2 woorden.