Kussengevecht

Aantal: 3 leerlingen

Benodigdheden:
 • 3 kussens
 • opdrachtenkaart met bewegingen:

werkwoord: kussen in de lucht gooien, zelfstandig naamwoord: rond het

kussen stappen, bijvoeglijk naamwoord: op het kussen gaan zitten.

 • opdrachtenkaart woordsoorten
Spel: juiste woordsoorten
 1. Leerling 1, 2 en 3 leggen een kussen voor zich.
 2. Leerling 1 zegt een woord: vb. werken.
 3. De leerlingen voeren een beweging uit die bij de woordsoort hoort.

Vb. werken: de leerlingen gooien het kussen in de lucht.

 1. Wisselen van rol: leerling 2 zegt een woord, …
 2. Moeilijker: de leerlingen zoeken zelf verschillende woordsoorten.

Ren je rot

Aantal: 3 leerlingen

Benodigdheden:
 • 2 letters: vb. b en bb, d en dd
 • deze letters hang je aan 2 tegenovergestelde zijden in de klas of gang.
 • 2 hoepels of fietsbanden in het midden van de klas.
 • opdrachtenkaarten met woorden.
Spel: juist spellen
 1. Leerling 1 neemt een kaartje en leest het woord (vb. hebben) voor.
 2. Leerling 2 en 3 staan in het midden van de gang in de hoepels.
 3. Ze lopen zo snel mogelijk naar de juiste flitskaart b of bb.
 4. Wie de juiste kant kiest, is gewonnen.
 5. Wisselen van rol.
 6. Dit spel kan je ook ombuigen naar rekensommen!

De wasdraad

Aantal: 3 leerlingen

Benodigdheden:
 • wasdraad en wasspelden
 • kaartjes met letters: dd, d of pp, p …
 • kaartjes met woorden (vb. paard, bed, pad, …)
 • correctiesleutel met woorden rond verenkelen en verdubbelen
Spel: verenkelen of verdubbelen
 1. Hang de verschillende letters aan de wasdraad.
 2. Leerling 1 en 2 staan aan een lijn, enkele meters van de wasdraad.
 3. Leerling 3 neemt een kaartje en leest het woord voor en moet dit woord in het meervoud zeggen. (vb. pop >> poppen)
 4. Leerling 1 en 2 lopen naar de wasdraad en nemen het kaartje met de juiste letter(s) (vb. pp).
 5. 1 kaartje = 1 punt
 6. Wisselen van rol.
 7. Moeilijker: gebruik meerdere enkele en dubbele letters in het spel.

Uitbeelden

Aantal: 3 leerlingen

Benodigdheden:
 • kaartjes met voorzetsels
 • 2 stoelen
 • 2 hoepels
Spel: Voorzetsels oefenen
 1. Leerling 1 en 2 nemen samen één kaartje en beelden samen het voorzetsel uit d.m.v. de stoel of de hoepel.
 2. Leerling 3 probeert het voorzetsel te raden.
 3. Bij een juist antwoord mag leerling 3 het kaartje houden.
 4. Wisselen van rol.
 5. Variant: 2 leerlingen raden om het snelst.